Emlak vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf başvurusu

Geçen yıl Belediye ile aramızda görülen davada Bölge İdare Mahkemesinde lehimize karar verilen Emlak Vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf ( temyiz ) başvurusu yine lehimize olarak RET EDİLMİŞTİR. Karar örneği ekte olup, bilgilerinize sunulur.

Küre Sokak / Eylül Sokak Yapı Kayıt Belge Başvurusu Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyelerimiz,

27 Aralık 2018 tarihi itibariyle bütün yapı kayıt belgelerinin alımı tamamlanmış olup, Küre Sokak olan ve yapı kayıt belge başvurularından sonra İ.B.B tarafından Eylül Sokak olarak değiştirilen Yapı kayıt Belgeleri de yeni sokak ismiyle tekrar alınmış olup, 2.aşamaya geçilmiştir.

YÖNETİM KURULU