Akit Gazetesi ve Dost Beykoz Gazetesine Erişim Yasağı

Değerli komşularımız, Akit Gazetesi ve Dost Beykoz Gazetelerinde çıkan asılsız ve haksız haberlerle ilgili ERİŞİM ENGELİ YASAĞI başvurumuz Mahkeme tarafından kabul edilmiş ve ilgili haberlere erişim yasağı getirilmiştir.

Diğer yandan, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatta bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu

Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

 Değerli komşularımız,

Bildiğiniz gibi yeni yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim kurulu üyemiz huzur haklarını hayvan dostlarımız için harcamayı taahhüt etmiştir. Bu çerçevede gerekli tüm mamaları karşılamakta olup

ve özellikle hasta, saldırgan ve ihtiyar köpeklerimizden başlayarak rehabilite etmek üzere 3 lokasyonda yeni yaşam alanları yapmıştır. Bu alanlar da barakaları, gölgelikleri, yiyecekleri ve suları bulunmaktadır.

Bu yaşam alanlarına alınacak olan köpeklerimiz anlaşmış olduğumuz veterinerimiz Eren bey tarafından kontrolleri yapılacak tüm gerekli bakımları yapıldıktan sonra bu alanlara yerleştirilecektir.

Yapılacak işleri maddeler halinde sıralamamız gerekirse,

 

1- Sitemizde köpeklerin coğunun kuduz aşısı yapılmıştır ama insan sağlığı ve hayvan sağlığı için acilen iç ve dış parazit aşılarının yapılmasına başlanacaktır ayrıca pire aşısı ve diğer aşıları yapılacaktır 2-Sitemizde cok sayıda kedi nüfusu vardır. Bunları da belli program dahilinde yakalayıp,  Eren bey tarafından da  hem tüm aşıları yapılıp hem de kısırlaştırılarak artmalarını önleyecegiz . Site sakinlerinin de yönetime yardımcı olarak tutabildikleri kedileri yönetime bildirerek veterinere ulaşmasını sağlayabilirler.

3-Çok şikayet konusu olan hayvanlara verilen çiğ et vs. için bir çok yere mama kapları konacak ve  hayvan severler yönetimin verdiği mamaları bu kaplara koyacaktır.

4-Çop toplama yerlerinde bazı üyelerin dikkatsizliği sonucu bu bölgelerde açıkta poşetle çöp bırakılmakta ve  köpeklerin bunları parçalaması sonucunda çevre kirliliği olmaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

5-Belediyeler tarafından sitemize zaman zaman köpek bırakılmaktadır bu konuda belediyeye müracaat yapılacaktır. Ayrıca sitemizin köpeklerinin belli olması için renkli tasma uygulamasına başlıyoruz.

6-Sahipsiz sokak hayvanları sadece sitemizin değil ülkenin sorunudur bu konuda hayvanlarımıza zarar vermeden insan sağlığı ve insan özgürlüğü düşünülerek birbirimize anlayış gösterip ortak yol bulmalıyız.

Saygılarımızla

 

Bilginize sunulur.

Dost Beykoz Gazetesi ve Akit Gazetesi’ne Gönderilen Tekzip Yazısı Hakkında

Değerli Komşularımız,

Dost Beykoz Gazetesi ve Akit Gazetesi İnternet Sitesinde yayımlanan gerçek dışı haber ile ilgili olarak Kooperatifimiz Avukatı tarafından gönderilen tekzip metninin aynı mecrada yayımlanması için gönderilen ihtarları ve metni ekte bulabilirsiniz.

Gerçek dışı, ırkçı  ve Milli Birlik ve Bütünlüğümüze açık bir kasıt taşıyan haberi yayımlayan ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca ortaklarımızın ve Kooperatifimizin manevi şahsiyetini ağır surette zedeleyen bu habere karşı ilgililer hakkında manevi tazminat talebi ile dava açılacaktır.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

2017/1532 ESAS KALEALTI DURUŞMA TUTANAĞI

Değerli Komşularımız,

Kooperatifimizin Kalealtı’na karşı Beykoz 1.Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/1532 Esas sayılı dosyası ile açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasının, 18.07.2019 günü yapılan duruşmasına Avukatımız tarafından  iştirak edilmiştir. 

Davada Önceki Avukatlarımız aracılığı ile ileri sürülmeyen, taraflar arasında 1989 yılında fiili taksim yapıldığı ve bu fiili taksimin kesinleşmiş Mahkeme Kararı ile onandığı ve ortaklığın giderilmesi davasında bu doğrultuda davada ilerlenmesi gerektiği, Mahkemede yeni Avukatımız tarafından açıklanmış ve Beykoz 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 1996/424 esas 1998/619 Karar nolu dosyanın celbi talep edilmiştir. Mahkeme bu beyanı dikkate alarak ve kabul ederek dosyanın celbine karar vermiştir.   

Davalı tarafın Beykoz 1.Asliye Hukuk 2017/634 Esas sayılı dosyanın bekletici mesele talebi reddedilmiştir.  Tapu Müdürlüğü ve Belediyeye teskereler yazılmıştır.Duruşma 19.11.2019 gününe ertelenmiştir.Duruşma zaptı ekte paylaşılmaktadır. 

Saygılarımızla

Mimari Proje Teslimleri Hakkında Duyuru

Sayın Değerli Üyelerimiz,

İmar Barışı kapsamında yapılan işlemlerden Mimari Projelerin çizilmesi işlemi kesit görünüşler ile dış cephe görünüşlerinde tamamlanması işlemi devam etmekte olup,

Proje müellifi firma olan Pafika Mimarlık tarafından 08.07.2019 tarihinde;

910 Ada 2 Parsel de bulunan 56 Adet A tipi villa ile 78 Adet B tipi villa,

913 Ada 1 Parsel de bulunan 58 Adet A tipi villa ile 50 Adet B tipi ve 8 Adet C apartman bloğun

Mimari projeleri tamamlanarak teslim edilmiş olup, tarafımızdan kontrolleri yapılmaktadır.

Ayrıca yapılacak Ek Protokol ile proje teslim süreleri belirlenmiş olup, 15.09.2019 tarihine kadar bütün konutların projeleri tarafımıza teslim edileceğinde mutabık kalınmıştır.

TESLİM TARİHİ

· 914 ADA 5 PARSEL - 20 ADET VİLLA

· 915 ADA 1 PARSEL - 72 ADET VİLLA 20 TEMMUZ 2019

· 916 ADA 1 PARSEL - 146 ADET VİLLA + 18 APARTMAN 5 AĞUSTOS 2019

· 917 ADA 6 PARSEL - 116 VİLLA

· 918 ADA 1 PARSEL - 10 ADET APARTMAN

· 919 ADA 1 PARSEL - 2 ADET APARTMAN

· 919 ADA 2 PARSEL - 11 ADET APARTMAN 25 AĞUSTOS 2019

· 920 ADA 1 PARSEL - 148 ADET VİLLA 15 EYLÜL 2019

Yapı Kayıt Belgesine Aykırılık Hususunda Alınan Yönetim Kurulu Kararı

Sayın Üyelerimiz,

Site genelinde konutlarda üyelerimiz tarafından yapılan dekorasyon ve imalatların ilgili taşınmazın mevcut yapı kayıt belgesine aykırılık yaratacak şekilde olması halinde ilgili üyemizin uyarılmasına, uyarılar sonucu gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde Beykoz Belediye Başkanlığı’na gerekli ihbar ve bildirimin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu

01/07/2019 Tarihli KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünden Gelen Yazı

Değerli komşularımız,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2019 tarihli ve 1267 Sayılı Kararı ile 15.06.2019 tarihine kadar başvurulmuş olması ve yine ödeme toplamının %25’inin ilk taksit olarak 31.07.2019 tarihine kadar ödenmiş olması koşulu ile İmar Barışı Ödeme Süresi 31.12.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun birinci önceliği Ortaklarımızın Tapularına kavuşmalarıdır. Ülkemizde her an İmar Barışı süreci bakımından yeni bir düzenleme yapılarak verilen hakların kısıtlanması ve/veya işlemlerin zorlaştırılması mümkündür. Bu nedenle İmar Barışı sürecinin olumsuzlukla sonuçlanabilecek hatalar yapılmadan, düzenlemelere uygun olarak ve süratle yönetilmesi bizlerin temel prensibini oluşturmaktadır.

Yine bildiğiniz üzere önceki Yönetim Kurulu tarafından işyeri olarak kullanılmasına rağmen tüm taşınmazlar bakımından Konut üzerinden İmar Barışına müracaat edilmiştir. İmar Barışı tebliğinin 10. Maddesine açık aykırılık taşıyan bu yalan/yanlış müracaatın düzeltilmesi amacı ile 30.05.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile gerekli değişikliğin idari yoldan yapılması için 14.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak müracaat edilmiştir.

Bu yalan beyanın her zaman düzeltilebileceği inancında olan ve uygulamamıza muhalif olan yönetim kurulu üyelerimiz, KDV kanununda  ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınmış olan eski ve yeni özelgelerde durum yeterince açıklanmasına karşılık, yetersiz bir görüşe dayalı olarak, kooperatifin KDV istisnasının kalkacağı ve yüksek miktarlarda KDV ödeneceği iddiası ile İmar Barışı işlemlerinin yine konut üzerinden devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Kooperatifimizin 22.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Kooperatifimiz adına T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğüne müracaat edildiği ve yapılan müracaatın sonucunun şifahen tarafımıza iletildiği, ancak yazılı cevabın verilmesinin zaman alacağı, buna göre kooperatifimiz bakımından KDV istisnasının kalkacağına ilişkin görüşün doğru olmadığı tarafımca ifade edilmiş olmasına karşılık ortaklarımızın çoğunluğu yaratılan bu kaos ortamının etkisi ile tarafımızca İmar Ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan değişiklik bildirimi kararımızı iptal ederek, müracaatların konut üzerinden devam edilmesine karar vermişlerdir.

Ekte sizlere 22.06.2019 tarihli Genel Kurulda alınacağını bildirdiğim 28.06.2019 tarihli özelgeyi bulabilirsiniz. Özelgenin tetkikinden anlaşılacağı üzere bir kısım taşınmazların tapu tescillerinin işyeri üzerinden yapılmasının KDV istisnasını etkilemeyeceği,  çünkü KDV’nin doğumuna neden olan olayın taşınmazın fiili teslimi olduğu, teslimin de konut olarak yapılmış olması nedeni ile  Kooperatifimizin KDV. istisnasının etkilenmeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır ve Özelge tarafımızca savunulan görüşün doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Genel Kurulda alınan kararların aksine işlem yapılması mümkün olmadığından, Yönetim Kurulumuz İmar Barışı sürecine Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda, Konut üzerinden devam edecektir. Ancak önemle belirtmek isterim ki, işlemlere konut üzerinden devam edilmesi nedeni ile doğabilecek olumsuzluklardan Yönetim Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Av.Okan HEMŞİNLİOĞLU

S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI