Tapularımıza kavuştuk.

Değerli Komşularımız,

919 ada 1 parsel için Tapu Müdürlüğü’nden Tapularımızı aldık. Hayırlı Uğurlu Olsun.

Yönetim Kurulu

Zemin Durumu, İstinat Duvarları, Konutlar Hakkında Bilgilendirme Raporu

İSTİNAT DUVARLARI HK.

Göksu Evleri Kooperatifi ilk kuruluş döneminde, şu anki mevcut alan içerisinde sadece villa yapmayı planlarken, daha sonra projesine 49 adet apartman ve çeşitli ikiz villa dönüşümleri ekleyerek, yapı adedini 421, bölge hane stoğunu da 1328’e çıkarmıştır. Bu yapılaşma alanı için istinat duvarları ile şevleme çalışmaları yapılmış ve neredeyse her ada ve parsel içerisinde yol ve bina yerleşim aksları boyunca çeşitli yüksekliklerde istinat duvarları inşaa edilmiştir.

1994’lü yıllarda bazı duvarlarda oluşan olumsuzluklar doğrultusunda 1995 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Geocon Mühendislik ve Geos Geoteknik gibi kuruluşlara teknik incelemeler yaptırılarak istinat duvarlarının durumu ile ilgili raporlar hazırlattırılmıştır. İlgili dönemde söz konusu raporlar ışığında ön görülen noktalarda istinat duvarlarının devrilmeye ve kaymaya karşı güvenlik katsayılarını artırabilmesi için çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Bu doğrultuda bazı duvarlar yeniden imalatlandırılmış fakat bazılarında ise yerindeki yapı koşulları doğrultusunda, bir yöntem öne çıkmıştır. Söz konusu yöntem; duvar arakasında payandalar teşkili (kontforlu duvar) takviyesi şekli olarak belirlenmiştir. Daha fazla oku “Zemin Durumu, İstinat Duvarları, Konutlar Hakkında Bilgilendirme Raporu”

Senyönet Programı Alımı Hakkında Bilgilendirme

Sayın Site sakinlerimiz,

Kooperatif  Yönetimimizin almış olduğu karar ile, sizlere daha modern ve çağdaş bilgilendirme yapabilmek için Senyönet  Programı alınmıştır. Programın aktif bir şekilde kullanımını sağlamak üzere, güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Mal Sahibi veya Kiracı olarak, Villa no veya Daire no, adı-soyadı, e-mail adresi, telefon bilgisi, araç marka ve plakası yeterli olacaktır.

En kısa zamanda bu bilgileri yönetimimiz ile paylaşmanızı rica ederiz.

Yönetim

Dost Beykoz Gazetesi ve Akit Gazetesi’ne Gönderilen Tekzip Yazısı Hakkında

Değerli Komşularımız,

Dost Beykoz Gazetesi ve Akit Gazetesi İnternet Sitesinde yayımlanan gerçek dışı haber ile ilgili olarak Kooperatifimiz Avukatı tarafından gönderilen tekzip metninin aynı mecrada yayımlanması için gönderilen ihtarları ve metni ekte bulabilirsiniz.

Gerçek dışı, ırkçı  ve Milli Birlik ve Bütünlüğümüze açık bir kasıt taşıyan haberi yayımlayan ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca ortaklarımızın ve Kooperatifimizin manevi şahsiyetini ağır surette zedeleyen bu habere karşı ilgililer hakkında manevi tazminat talebi ile dava açılacaktır.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

30.05.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Notu

Değerli Ortaklarımız,
30.05.20109 tarihinde planlandığı diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize bildirilerek tarih ve saatinde mutabık kalınan Yönetim Kurulu Toplantımız Kooperatifimiz bayram öncesi alınması gereken acil ve zorunlu kararların alınabilmesi için yapılmıştır. Toplantımız hakkındaki bilgilendirme notu
görüşlerinize sunuyoruz.
1. Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İhsan YILDIRIM’ın vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Sayman üyeliğimize Sayın Muzaffer GÜVEN atanmıştır.
2. Kooperatif ortaklarına verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması, kooperatif idari ve teknik hizmetlerinin organize edilmesi için bu konuda mesleki tecrübe ve bilgi sahibi M. Ahmet BIYIKOĞLU Site Müdürü olarak atanmıştır.
3. Kooperatifimizin geçmiş dönem muhasebe kayıt ve hesaplarında bir takım hataların yapılmış olduğu görülmüş, Kooperatifimizin hesaplarının geçmiş 2 yıllık dönemi için bağımsız denetim ve cari dönem için tam tasdik ve bağımsız denetime tabi tutulması konusunda karar verilmiştir.
4. Tapu çalışmaları doğrultusunda sözleşme imzalanan Pafika Mimarlık Mühendislik Taah.San.Tic.Ltd.Şti ve Özeller Harita Mühendislik Ltd.Şti. ile 29.05.2019 tarihinde ayrı ayrı yapılan toplantılarda İmzalanan Sözleşmelerde iş programı, teslim zamanına ilişkin açıklık olmadığı, bu güne kadar yapılan
çalışmaların teslimine ilişkin kayıt bulunmadığı, bu nedenle sözleşmelerin revize edilmesine karar verilmiştir.
5. 3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarında yapılan yanlış bildirim
düzeltilmesi önem arz ettiğinden kararın tam metni aşağıda yer almaktadır.
3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre, Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin hesaplanmasında, taşınmazların fiili kullanım dikkate alınarak hesaplama yapılacağı konut kullanımlarında %3 ticari kullanımlarda %5 oranı üzerinden hesaplama yapılacağı
belirtilmiştir.
Tebliğin 10. Maddesinde Hatalı ve/veya yanlış beyanda bulunulmasına ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş ve hatalı bildirim halinde Yapı Kayıt Belgelerinin iptal edileceği, bedelinin iade edilmeyeceği ve ilgili hakkında “Resmi evrak düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu” çerçevesinde cezai soruşturma başlatılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere uygun olarak; Fiili teslimleri konut olarak ve 1995-2000 yılları arasında yapılmış bulunan taşınmazların bir kısmı, günümüzde ortaklarımızca işyeri olarak kullanılmakta ve/veya kiralanmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için önceki Yönetim Kurulları tarafından etkin mücadele yapılmadığından tarafımızca Beykoz Belediyesinden alınan listeye göre kooperatifimizde 147 adet taşınmaz hali hazırda iş yeri olarak kullanılmakta ve Emlak Vergileri İşyeri üzerinden ödendiği tespit edilmiştir.
Buna rağmen, Kooperatifimizin KDV muafiyetinin kalkabileceği endişesi ile kooperatifimizde bulunan tüm taşınmazlar önceki Yönetim Kurulu tarafından konut olarak bildirilmiş ve YKB bedelleri konut üzerinden hesaplanarak yatırılmış ve YKB’leri alınmıştır.
Bunun tebliğ hükümlerine aykırı olduğu, yapılacak bir incelemede, aykırı bildirim nedeni ile Tebliğin 10. Madde yaptırımları ile karşı karşıya kalınabileceği ve hatta kooperatifimizde yatay mülkiyet söz konusu olduğundan, hatalı bildirimin yer aldığı tüm ada için kat mülkiyetine geçme imkanının ortadan kalkacağı açıktır.
Kooperatif ortaklarımızı ciddi risk altına sokan bu aykırı durumun düzeltilmesi ancak 15.Haziran.2019 tarihine kadar mümkün olabilecektir.
Bu kadar kısa süre içinde kooperatifimizde bulunan işyerlerinin tahliye edilmesi ve konut olarak kullanılmasının sağlanması mümkün olmayacağından, yapılan tüm hatalı bildirimlerin düzeltilmesi, yıllardır tapularına kavuşma hayali ile zaman ve para harcayan ortaklarımızın Tapularına Kavuşmaları için bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yandan 09.09.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 3.C.2 madde kararı ile işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin İmar Barışı Yasasına uygun olarak kullanım şekli dikkate alınarak iş yeri olarak bildirimlerinin yapılması huşunda yönetim kurulu’na yetki verilmiştir ve Yönetim Kurullarının alınan Genel Kurul Kararına aykırı işlem yapma hakkı da bulunmamaktadır.
Yukarıda anılan telafisi imkansız zararların önüne geçebilmek amacı ile Kooperatifimizin genel yapısına ve tüm ortaklarımıza tanınmış olan haklara halel gelmemek kaydı ile kooperatifimizde işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin YKB müracaatlarının 15.06.2019 tarihine kadar işyeri olarak düzeltilmesine, buna ilişkin bildirimin ilgili ortaklara yapılmasına, yapılacak bildirimde YKB bedel farklarının en geç 20.06.2019 tarihine kadar yatırılmasının istenmesine, fark bedelini süresinde ödemeyen ortaklara ait ödemenin kooperatif imar/arsa fonundan karşılanarak, yatırılan bedelin ilgili ortaktan en yüksek faiz ile birlikte yasal yollardan tahsili için gerekli işlemlerin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun 20.05.2019 tarihli toplantıda aldığı karar uyarınca servis aracımız hizmete alınmıştır.
7. Sitemizin güvenlik hizmetlerini vermekte olan TMY Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin sözleşmesinde yer almasına karşılık, devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet elektrikli motor ve 8 adet güvenlik kamerasını Kooperatifimizin hizmetine sunması gerekirken buna ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği görüldüğünden uyarı yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.
8. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Baray IŞIK, Sayman üye Sayın Muzaffer GÜVEN, Başkan üye Sayın Okan HEMŞİNLİOĞLU ile Denetçi Sayın Kaya İÇEL’e ödenecek huzur haklarının, site ihtiyaçlarında kullanılması için sayman üyemiz Sayın Muzaffer Güven adına açılacak olan bir fon hesabına yatırılmasına karar verilmiştir.
9. Kooperatifimizin Genel Kurul Kararları doğrultusunda ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerimize ihtar gönderilerek üyelikten ihraçlarına karar verilmesi hususu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Okan Hemşinlioğlu tarafından verilen öneri oylandı. Öneri diğer Sayın üyelerimizin olumsuz oyuyla kabul edilmemiştir.
10. Ramazan Bayramı nedeni ile Kooperatif kadromuzun bayram öncesi ücret vs. haklarının ödenmesi Kooperatifimizce yerine getirilmesi gereken ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla
Okan HEMŞİNLİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı