2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Sayın Üyelerimiz,

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Gündemin 17.maddesi olan “Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi” öne çekilerek 7.maddede görüşülmüş, Yönetim Ve Denetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Bu maddeden sonra Genel Kurul toplantı nisabı düştüğünden geriye kalan maddeler görüşülemeyerek toplantı kapatılmış, ekte genel kurul tutanağı bilgilerinize sunulmuştur.

FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN EK BİLGİ

TANZİM TARİHİ 05.04.2019 OLAN FAALİYET RAPORUNDA ÖN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI KONU EDİLEN SERBEST HARİTACILIK BÜROSU İLE FAALİYET RAPORU İMZA ALTINA ALINMASI SONRASINDA 12.04.2019 TARİHİNDE SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR.

Emlak vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf başvurusu

Geçen yıl Belediye ile aramızda görülen davada Bölge İdare Mahkemesinde lehimize karar verilen Emlak Vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf ( temyiz ) başvurusu yine lehimize olarak RET EDİLMİŞTİR. Karar örneği ekte olup, bilgilerinize sunulur.

İmar Barışı Hakkında Önemli Duyuru

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI HAKKINDA YÖNETİM KURULUMUZCA YAPILAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE BİLGILENDİRMEDİR.

Değerli Üyelerimiz;

Yaşanan gelişmeler karşısında bazı hususlarda özellikle İmar Barışı müracaatları hususunda açıklama yapma gereği doğmuştur. Üyelerimizi bilgilendirme amaçlı 22.12.2018 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı sırasında sadece tapu çalışmalarının değil diğer bazı konularında saptırılarak yönetim aleyhine kirlilik yaratılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. 2017 faaliyet raporunda  ve 2017 olağan genel kurulunda yazılı ve sözlü bilgisi verildiği üzere belediyenin yüksek oranlarda tahakkuk ettirdiği emlak vergilerinin iptali için Beykoz Belediyesine dava açılmış ve fazla tahakkuk yönetimimizce iptal ettirilmiştir. Kazanılan bu başarının dahi saptırılarak  yönetim aleyhine kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yazının devamı için aşağıdaki Word belgesine tıklayınız >>

YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU

Kooperatifimizin YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU ada-parsel bazında 10.Aralık-2018 itibariyle şu şekildedir.

İMAR BARIŞI
ADA BAZLI 10/12/2018 TARİHLİ DURUM TABLOSU
ADA PARSEL MEVCUT KONUT ÖDENMEYEN ÖDEME %
910/2 134 10 93%
913/1 204 15 93%
914/3 20 2 90%
915/1 72 8 89%
916/1 362 29 92%
917/6 116 4 97%
918/1 120 3 98%
919/1 20 2 90%
919/2 132 8 94%
920/1 148 7 95%
TOPLAM 1328 88 93,50%

Ödeme durumları günlük olarak takip edilmekte ve Bankaya gelen tutarlar aynı zamanda yatırılarak Yapı kayıt belge alımlarına devam edilmektedir. Bugün itibariyle 1 blok dışında bütün apartman bloklarının YKB tutarları yatırılarak belgeleri tamamlanmıştır.