01/07/2019 Tarihli KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünden Gelen Yazı

Değerli komşularımız,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2019 tarihli ve 1267 Sayılı Kararı ile 15.06.2019 tarihine kadar başvurulmuş olması ve yine ödeme toplamının %25’inin ilk taksit olarak 31.07.2019 tarihine kadar ödenmiş olması koşulu ile İmar Barışı Ödeme Süresi 31.12.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun birinci önceliği Ortaklarımızın Tapularına kavuşmalarıdır. Ülkemizde her an İmar Barışı süreci bakımından yeni bir düzenleme yapılarak verilen hakların kısıtlanması ve/veya işlemlerin zorlaştırılması mümkündür. Bu nedenle İmar Barışı sürecinin olumsuzlukla sonuçlanabilecek hatalar yapılmadan, düzenlemelere uygun olarak ve süratle yönetilmesi bizlerin temel prensibini oluşturmaktadır.

Yine bildiğiniz üzere önceki Yönetim Kurulu tarafından işyeri olarak kullanılmasına rağmen tüm taşınmazlar bakımından Konut üzerinden İmar Barışına müracaat edilmiştir. İmar Barışı tebliğinin 10. Maddesine açık aykırılık taşıyan bu yalan/yanlış müracaatın düzeltilmesi amacı ile 30.05.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile gerekli değişikliğin idari yoldan yapılması için 14.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak müracaat edilmiştir.

Bu yalan beyanın her zaman düzeltilebileceği inancında olan ve uygulamamıza muhalif olan yönetim kurulu üyelerimiz, KDV kanununda  ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınmış olan eski ve yeni özelgelerde durum yeterince açıklanmasına karşılık, yetersiz bir görüşe dayalı olarak, kooperatifin KDV istisnasının kalkacağı ve yüksek miktarlarda KDV ödeneceği iddiası ile İmar Barışı işlemlerinin yine konut üzerinden devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Kooperatifimizin 22.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Kooperatifimiz adına T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğüne müracaat edildiği ve yapılan müracaatın sonucunun şifahen tarafımıza iletildiği, ancak yazılı cevabın verilmesinin zaman alacağı, buna göre kooperatifimiz bakımından KDV istisnasının kalkacağına ilişkin görüşün doğru olmadığı tarafımca ifade edilmiş olmasına karşılık ortaklarımızın çoğunluğu yaratılan bu kaos ortamının etkisi ile tarafımızca İmar Ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan değişiklik bildirimi kararımızı iptal ederek, müracaatların konut üzerinden devam edilmesine karar vermişlerdir.

Ekte sizlere 22.06.2019 tarihli Genel Kurulda alınacağını bildirdiğim 28.06.2019 tarihli özelgeyi bulabilirsiniz. Özelgenin tetkikinden anlaşılacağı üzere bir kısım taşınmazların tapu tescillerinin işyeri üzerinden yapılmasının KDV istisnasını etkilemeyeceği,  çünkü KDV’nin doğumuna neden olan olayın taşınmazın fiili teslimi olduğu, teslimin de konut olarak yapılmış olması nedeni ile  Kooperatifimizin KDV. istisnasının etkilenmeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır ve Özelge tarafımızca savunulan görüşün doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Genel Kurulda alınan kararların aksine işlem yapılması mümkün olmadığından, Yönetim Kurulumuz İmar Barışı sürecine Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda, Konut üzerinden devam edecektir. Ancak önemle belirtmek isterim ki, işlemlere konut üzerinden devam edilmesi nedeni ile doğabilecek olumsuzluklardan Yönetim Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Av.Okan HEMŞİNLİOĞLU

S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI