Av. Meltem Başar Yıldız Tarafından Verilen Dilekçe

Sayın Ortaklarımız,

Kooperatifimiz aleyhine bir kısım kooperatif ortağı tarafından açılan İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/566 E. numarasına kayıtlı olan davaya süresinde cevap verilmemesi nedeni ile bir kısım ortaklarımız tarafından hak kaybına uğrandığı iddia edilmiş ve yine İmar Barışı sürecinde bildirimlerin işyeri üzerinden yapılacağı konusunda Siz Değerli Ortaklarımız nezrinde endişe yaratan açıklamalar yapılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İmar Barışı sürecimiz Konut Esaslı olarak devam etmektedir ve resmi makamlarca Tapu Sürecimizi kesintiye uğratabilecek bir engelle karşılaşmayacağımız sürece de bu şekilde devam ettirilerek sonuçlandırılacaktır. Anılan nedenle, konu hakkında doğru bilgilendirme yapılmadan gereksiz polemik ve endişe yaratılması tarafımızca doğru bulunmamaktadır.  

Diğer yandan, Kooperatifimiz ile Sözleşmesi olan Av. Meltem Başar Yıldız’dan Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından süresinde cevap verilememesi konusunda gerekçenin bildirilmesi ve bu nedenle davaya yansıyabilecek fiili durum hakkında rapor istenmiştir.

Verilen rapor ekte görüş ve takdirlerinize sunulmaktadır. Davaya süresinde cevap verilmemesinin son derece insani ve vicdani bir gerekçe taşıdığı görülmüştür. Kaldı ki, rapora göre Hukuken hak kaybı olacağı yönünde tereddüt duyulmasına gerek bulunmadığı,  Dava sadece cevap dilekçesinden ibaret olmayıp, hiçbir hak kaybı olmadan dosya kapsamında savunma hakkı devam etmekte olduğunu ifade edilmektedir. Cevap dilekçesi verilememesi ile tüm iddiaları inkar etmiş sayıldığımızı ve inkar kapsamında davacının dayandığı kanun maddelerinin ve vakıalarının doğru olmadığını yine savunabildiğimizi, delillerimizi ibraz edebildiğimizi, bunların Yargıtay Kararları ile hükme bağlanmış  konular olduğu belirtilmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılması ve hak kaybı olacağı konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak adına, Yönetim Kurulumuzca Av. Meltem Başar Yıldız tarafından gönderilen ekli dosyayı Sayın Üyelerimizin bilgisine sunarız.