2017/634 Kalealtı’nın bize açtığı ecrimisil ve tazminat talepli davada verilen bilirkişi raporudur.

Ek-1: