2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Sayın Üyelerimiz,

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2019 Pazar günü yapılmıştır.

Gündemin 17.maddesi olan “Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi” öne çekilerek 7.maddede görüşülmüş, Yönetim Ve Denetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Bu maddeden sonra Genel Kurul toplantı nisabı düştüğünden geriye kalan maddeler görüşülemeyerek toplantı kapatılmış, ekte genel kurul tutanağı bilgilerinize sunulmuştur.