2017 Yılı Faaliyet Raporu

Sayın Üyelerimiz;

Faaliyet raporu ana sözleşme, Kooperatifler Kanunu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde verilmesi gerekli olan bilgileri ihtiva etmektedir.