Yönetim Binası

İdari Bina


Menekşe Sokak üzerinde bulunan merkez binamız toplantı salonu, sekreterlik, yönetim odaları ve bilgi işlem (kamera odası) ‘ndan oluşmaktadır.

Bilgi İşlem ve Kamera Odası


Merkez binamızda yer alan bilgi işlem odası güvenlik kamera cihazlarının ve sunucu bilgisayarlarının bulunduğu bölümlerden oluşmaktadır.

Oya Çiçeği Park

Oya Çiçeği Park

Genel Bilgi


Villalar bölgesinde küçük ölçekli bir parkımızdır.İçerisinde çocuklar için bölüm de mevcuttur.

Tarihçesi


Yakın tarihte faaliyete geçen parkımız, çocuk oyun alanının da eklenmesiyle üyelerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

İmkanlar


Parkımızdan tüm üyelerimiz yararlanabilir.

Genel Görünüm

Tarihçesi


Göksu Evleri Kooperatifi 1984 tarihinde kurulmuştur.

Kuruluşu


Başlangıçta Belediye Konservatuvarı Sanatçıları Arsa ve Yapı Kooperatifi adıyla kurulan Kooperatifimiz 1989 yılı Genel Kurulunda isim değişikliğine giderek bugünkü adıyla faaliyetine devam etmiş, 1989-1990 yıllarında Beykoz Belediyesinden alınan inşaat ruhsatlarıyla 1990-1994 yılları arasında 744 villa ve 49 Blok halinde 584 daire inşaatları tamamlanarak Kooperatif üyelerine teslim edilmiş ve 1995 yılından itibaren de Göksu Evlerinde yaşam başlamıştır. Bölgenin imar planlarının uzun yıllar boyunca onaylanmaması sonucunda kat irtifakı kurulamamış ancak 2015 yılında bölge imar planlarının Bakanlıkça da onaylanmasıyla tapu çalışmalarına başlanarak zemin etütleri, binaların karot ve demir ölçümleri, harita ve plan çalışmaları tamamlanmıştır. Beykoz Belediyesinde kot kesit vb. nedenlerle tıkanan çalışmalar da en son yürürlüğe giren imar barışı yasası kapsamında aşılarak çok uzak olmayan bir zamanda tapu çalışmaları büyük ölçüde çözülmüş olacaktır.