Kooperatiflerin ferdileşmesi

Kooperatif tapu devri

Yapı kooperatiflerinde yapılar tamamlandıktan sonra yapıların bulunduğu yere göre yapı kullanma izin belgesi alınabiliyor. Kooperatif tapu devri konutların üyelere teslimi ile gerçekleşiyor. Teslimden sonra üyeler tapularını almak için başvuruda bulunuyor.

Kooperatif tapu devri

Kat mülkiyetine geçmek için gerekli belgeler (proje, liste, fotoğraf gibi) tamamlanınca ticaret sicilinden alınmış yetki belgesine istinaden kooperatif temsilcileri kat mülkiyeti talebinde bulunur. Bu talebe istinaden her bağımsız bölüm kat mülkiyeti kütük sayfasında ayrı ayrı tescil edilir. Bu tescil yine kooperatif adına yapılır.

Kooperatiflerde ferdileşme genelde bu tescilden sonra noter huzurunda çekilecek kuraya göre yapılmaktadır. Ancak kooperatifçe kura dışında bir dağıtım da öngörülebilir. Bu nedenle ferdileşme için kura şart değildir. Çünkü kooperatifin taşınmaz mallarını üyelerine tahsisinde izleyeceği yol, kooperatif ile üyeleri arasında bir iç münasebet olmaktadır.

Kooperatif temsilcilerinin kooperatif ortaklarına taşınmaz mallarının tahsisi için ticaret sicil memurluğundan alınan işleme konu yetki belgesi ile istemde bulunmaları talebin karşılanması için yeterli olup, kura ve genel kurul kararını istemek görevimiz değildir. Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en çok bir yıl içinde ferdi münasebete geçiş işleminin sonuçlandırılması gerekir. Bu bir yıllık süre kooperatif yönetimini ilgilendirir, tapu sicil müdürlüğünü bağlamaz. Dolayısıyla, ferdileşme aşamasında kooperatif temsilcilerince bağımsız bölüm numaraları ile tahsis yapılacak kişilerin bildirilmesi ve bunlara ait nüfus cüzdanı örneklerinin veya bilgilerinin ibrazı tescile yeterlidir.

Temsilciler tescile kadar isim yanlışlıklarını düzeltebilirler. Tescilden sonra artık hak sahibinin talebi ve kooperatifin uygun yazısı ile düzeltme harcı alınarak İsim yanlışlıkları düzeltilebilir. Ferdileşme talebi ile beraber kooperatifin adı tapu kütüğünden terkin edilerek, o bağımsız bölüm kime isabet ediyor ise onun adına tescil yapılır. Tapu kütüğünün edinme sebebi sütununa yazılır.

Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı taşınmaz malların ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 15. Pozisyonu uyarınca, Binde 1.8 oranında harç tahsili gerekir.
Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin kooperatif üyeleri adına tescili işlemidir. Ferdileşme için kur'a keşidesini (tutanağını) aramaya gerek yoktur. Kooperatif temsilcilerinin talebiyle işlem sonuçlandırılır.
* Taraf / Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, * İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. * Kooperatifin yetki belgesi, * Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,

66

106

3