Kooperatiflerin ferdileşmesi

Kooperatif tapu devri

Yapı kooperatiflerinde yapılar tamamlandıktan sonra yapıların bulunduğu yere göre yapı kullanma izin belgesi alınabiliyor. Kooperatif tapu devri konutların üyelere teslimi ile gerçekleşiyor. Teslimden sonra üyeler tapularını almak için başvuruda bulunuyor.

Kooperatif tapu devri

Kat mülkiyetine geçmek için gerekli belgeler (proje, liste, fotoğraf gibi) tamamlanınca ticaret sicilinden alınmış yetki belgesine istinaden kooperatif temsilcileri kat mülkiyeti talebinde bulunur. Bu talebe istinaden her bağımsız bölüm kat mülkiyeti kütük sayfasında ayrı ayrı tescil edilir. Bu tescil yine kooperatif adına yapılır.

Kooperatiflerde ferdileşme genelde bu tescilden sonra noter huzurunda çekilecek kuraya göre yapılmaktadır. Ancak kooperatifçe kura dışında bir dağıtım da öngörülebilir. Bu nedenle ferdileşme için kura şart değildir. Çünkü kooperatifin taşınmaz mallarını üyelerine tahsisinde izleyeceği yol, kooperatif ile üyeleri arasında bir iç münasebet olmaktadır.

Kooperatif temsilcilerinin kooperatif ortaklarına taşınmaz mallarının tahsisi için ticaret sicil memurluğundan alınan işleme konu yetki belgesi ile istemde bulunmaları talebin karşılanması için yeterli olup, kura ve genel kurul kararını istemek görevimiz değildir. Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en çok bir yıl içinde ferdi münasebete geçiş işleminin sonuçlandırılması gerekir. Bu bir yıllık süre kooperatif yönetimini ilgilendirir, tapu sicil müdürlüğünü bağlamaz. Dolayısıyla, ferdileşme aşamasında kooperatif temsilcilerince bağımsız bölüm numaraları ile tahsis yapılacak kişilerin bildirilmesi ve bunlara ait nüfus cüzdanı örneklerinin veya bilgilerinin ibrazı tescile yeterlidir.

Temsilciler tescile kadar isim yanlışlıklarını düzeltebilirler. Tescilden sonra artık hak sahibinin talebi ve kooperatifin uygun yazısı ile düzeltme harcı alınarak İsim yanlışlıkları düzeltilebilir. Ferdileşme talebi ile beraber kooperatifin adı tapu kütüğünden terkin edilerek, o bağımsız bölüm kime isabet ediyor ise onun adına tescil yapılır. Tapu kütüğünün edinme sebebi sütununa yazılır.

At StructurePress, we fully understand the need of coordination of job sites and maintaining strong partnerships with subcontractors to be able to deliver quality projects within the stipulated time and on a budget.
Our team ensures good relationships with subcontractors and other partners and work hard to maintain cooperation and mutual respect on all projects so that they are on schedule.
A growing number of homeowners are desiring and insisting on making their home eco-friendly so that they are healthy to live in and are also cost effective to operation.

66

106

3