16
Kooperatifçilik Nedir?

Kooperatifçiliğin temelinde ortaklaşa çalışma ve birlikte iş yapma düşüncesi bulunur. Latince kökenli bir sözcük olan kooperatif, “iş birliği yapmak” anlamına gelmektedir. Tüm insanlar doğumdan itibaren ihtiyaçlarının karşılanması için uğraş verirler. Çünkü genelde insanlar ihtiyaçlarının karşılanması oranında huzurlu ve mutlu olmaktadırlar.

Kooperatifçilik Nedir?

Kooperatifçiliğin temelinde ortaklaşa çalışma ve birlikte iş yapma düşüncesi bulunur. Latince kökenli bir sözcük olan kooperatif, “iş birliği yapmak” anlamına gelmektedir.

Tüm insanlar doğumdan itibaren ihtiyaçlarının karşılanması için uğraş verirler. Çünkü genelde insanlar ihtiyaçlarının karşılanması oranında huzurlu ve mutlu olmaktadırlar.

19
Kooperatifçiliğin Ülke Kalkınmasındaki Faydaları

kooperatifler gelir seviyesi düşük kişilerin tasarruf yapmalarını sağlar. Sağlanan tasarruflar kişilerin, dolayısı ile ülkenin kalkınmasında kullanılır. Kişilerin tek başına yapamayacakları işler olabilir. Bu tür işler kişilerin bir araya gelerek güç birliği yapmalarıyla yapılabilir. Birden çok kişinin bir araya gelerek kooperatifler zamanla büyük işletme niteliğine sahip olabilir. Büyük işletme niteliğine sahip olan kooperatifler istihdam imkanı sağlayabilirler. Yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştirebilirler Üretimde sağlayacakları artışla ekonomiye katkıda bulunurlar Üretici ve tüketici arasında bağlantı sağlayan kooperatif aracıyı ortadan kaldırırlar . Kaliteli ve standartlara uygun mal üretimi yaparlar . Mal ve hizmetlerin tüketiciye ucuza ulaşmasını sağlarlar.
Kooperatiflerin toplumda sosyal denginin sağlanmasına ve korunmasına katkıları vardır. Uluslar
Arası piyasalarda kalite ve fiyat yönünden rekabet edebilecek kooperatifler vardır. Bunlar önemli miktarda ihracat yapabilirler İhracat yapan bu kooperatifler döviz girdisi sağlarlar Bu kooperatifler ödemeler dengesine de önemli katkılarda bulunurlar.