Yeşil Alana İzinsiz Yapılan Barınak Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Üst çamlık bölgesinde kalan alanda dün itibari ile site sakini tarafından yapılmaya çalışılan kedi ve köpekler için çit ile çevirme işlemi ile ilgili Yönetimimizin herhangi bir izni dahilinde yapılmamış olup, kendisinin emrivakisi ile yapımına başladığı ancak tespitimiz sonucu montajının durdurulduğunu bilgilerinize sunarız.

Yönetim Kurulumuzda 3 kişi ile Denetim Kurulundan 1 kişinin huzur hakları ile sokak hayvanları ve yaşayan sakinlerimiz için huzurlu ortam sağlanması adına bazı çalışmalar yapmaktadır.
Bu çalışma kapsamında saldırgan köpeklere öncelik verilerek 3 adet bölge tespit edilmiş, bu yaşam alanları oluşturulmuş ve buradaki hayvanların rehabilitesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu alanların dışında yapılan bölgeler iznimiz dahilinde olmayıp gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

YÖNETİM

Av. Meltem Başar Yıldız Tarafından Verilen Dilekçe

Sayın Ortaklarımız,

Kooperatifimiz aleyhine bir kısım kooperatif ortağı tarafından açılan İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/566 E. numarasına kayıtlı olan davaya süresinde cevap verilmemesi nedeni ile bir kısım ortaklarımız tarafından hak kaybına uğrandığı iddia edilmiş ve yine İmar Barışı sürecinde bildirimlerin işyeri üzerinden yapılacağı konusunda Siz Değerli Ortaklarımız nezrinde endişe yaratan açıklamalar yapılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İmar Barışı sürecimiz Konut Esaslı olarak devam etmektedir ve resmi makamlarca Tapu Sürecimizi kesintiye uğratabilecek bir engelle karşılaşmayacağımız sürece de bu şekilde devam ettirilerek sonuçlandırılacaktır. Anılan nedenle, konu hakkında doğru bilgilendirme yapılmadan gereksiz polemik ve endişe yaratılması tarafımızca doğru bulunmamaktadır.  

Diğer yandan, Kooperatifimiz ile Sözleşmesi olan Av. Meltem Başar Yıldız’dan Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından süresinde cevap verilememesi konusunda gerekçenin bildirilmesi ve bu nedenle davaya yansıyabilecek fiili durum hakkında rapor istenmiştir.

Verilen rapor ekte görüş ve takdirlerinize sunulmaktadır. Davaya süresinde cevap verilmemesinin son derece insani ve vicdani bir gerekçe taşıdığı görülmüştür. Kaldı ki, rapora göre Hukuken hak kaybı olacağı yönünde tereddüt duyulmasına gerek bulunmadığı,  Dava sadece cevap dilekçesinden ibaret olmayıp, hiçbir hak kaybı olmadan dosya kapsamında savunma hakkı devam etmekte olduğunu ifade edilmektedir. Cevap dilekçesi verilememesi ile tüm iddiaları inkar etmiş sayıldığımızı ve inkar kapsamında davacının dayandığı kanun maddelerinin ve vakıalarının doğru olmadığını yine savunabildiğimizi, delillerimizi ibraz edebildiğimizi, bunların Yargıtay Kararları ile hükme bağlanmış  konular olduğu belirtilmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılması ve hak kaybı olacağı konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak adına, Yönetim Kurulumuzca Av. Meltem Başar Yıldız tarafından gönderilen ekli dosyayı Sayın Üyelerimizin bilgisine sunarız.   

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi)

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem… Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Zemin Durumu, İstinat Duvarları, Konutlar Hakkında Bilgilendirme Raporu

İSTİNAT DUVARLARI HK.

Göksu Evleri Kooperatifi ilk kuruluş döneminde, şu anki mevcut alan içerisinde sadece villa yapmayı planlarken, daha sonra projesine 49 adet apartman ve çeşitli ikiz villa dönüşümleri ekleyerek, yapı adedini 421, bölge hane stoğunu da 1328’e çıkarmıştır. Bu yapılaşma alanı için istinat duvarları ile şevleme çalışmaları yapılmış ve neredeyse her ada ve parsel içerisinde yol ve bina yerleşim aksları boyunca çeşitli yüksekliklerde istinat duvarları inşaa edilmiştir.

1994’lü yıllarda bazı duvarlarda oluşan olumsuzluklar doğrultusunda 1995 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Geocon Mühendislik ve Geos Geoteknik gibi kuruluşlara teknik incelemeler yaptırılarak istinat duvarlarının durumu ile ilgili raporlar hazırlattırılmıştır. İlgili dönemde söz konusu raporlar ışığında ön görülen noktalarda istinat duvarlarının devrilmeye ve kaymaya karşı güvenlik katsayılarını artırabilmesi için çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Bu doğrultuda bazı duvarlar yeniden imalatlandırılmış fakat bazılarında ise yerindeki yapı koşulları doğrultusunda, bir yöntem öne çıkmıştır. Söz konusu yöntem; duvar arakasında payandalar teşkili (kontforlu duvar) takviyesi şekli olarak belirlenmiştir.

Bu aşamalardan sonra ilgili dönemin Yönetim Kurulunda görev yapan aynı zamanda İnşaat Mühendisi olan Gökalp Coşkan katkılarıyla, riskli görülen aralıklarda belirlenen yöntemler doğrultusunda istinat yapılarının takviye işlemleri başlatılmıştır. Oldukça uzun bir süre bu çalışmalara devam edilmiş ve birçok noktada takviye işlemleri gerçekleşmiştir. 1999 senesinde yaşanan büyük deprem sonrası Göksu Evleri içerisinde olumsuzluk yaratan bir duvara rastlanmamıştır. Söz konusu bu takviyeler site genelindeki istinat duvarlarında 2002 yılına kadar sürmüş, sonra birçok duvar yüzeyi bulonlu hale gelmiş ve arka kısımlarına birbirine bağlı keson ters betonarme payanda imalatları yapılmıştır.

Bu uygulamalardan sonra site genelinde çeşitli zaman aralıklarında gözle kontroller yapılmış ve gelen şikayetler doğrultusunda da tespit edilen Begonya Caddesi C36 civarında ve Şakayık Caddesi B66 civarında daha önceden takviye edilmemiş iki duvar aralığı, 2004 ve 2008 senelerinde yeni dönem cihaz ve inşaat yöntemleri ile yenilenmiştir.

2017 yılı içerisinde yüksek istinat yapılarımızın, kritik yerlerdeki durumları periyodik olarak tarafımızdan takip edilmiş, ileride tehlike arzedebilecek yada deplasman hareketleri tespit edilen duvarların takviye şekillerine üniversite öğretim üyelerinin raporları doğrultusunda karar verilerek güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu doğrultuda, istinat duvarlarıyla ilgili üniversite hocalarının görüşleri doğrultusunda 6 adet istinat yapısı için güçlendirilmeye ihtiyaç duyulduğu raporlanmış ve üniversite onaylı güçlendirme projeleri çizilerek bölgelerin konumuna göre yapılabilecek en makul öngörülen kuyu perde temeller oluşturulması çalışması yapılmıştır.

Bunlara ek olarak site genelinde, istinat duvarı inşaatı sırasında yüzeylerinde barbakan delikleri bırakılmasına rağmen barbakan deliklerinin su tahliyesi için çalışmadıkları görülmektedir. Yapılan incelemeler yapım sırasında istinat duvarlarının arkasına filtre granüler malzeme doldurulması gerekirken yamaç molozu ve dolgu nebati toprak doldurulması nedeniyle duvar arkasında çeşitli nedenlere bağlı oluşan su gelişlerinin duvar yüzeyinden tahliye olamaması nedeniyle duvarlara zaman içerisinde ekstra yükler getireceği bilinmelidir.

Kaldı ki istinat duvarlarının çoğu arka tarafına denk gelen dolgu içi alanlardan beton künklerden oluşan kanalizasyon hatları geçirilmiştir. Bu hatlar zaman içerisinde tıkandıklarında, farklı dolgu oturmalarından kaynaklı ek yeri ayrılmalarından veya toprak altına inen ve bu kanallara artık bu seneler itibariyle ulaşmaya başlayan yetişkin ağaç köklerinin bu hatları kırarak içinden ilerleyen kanal sularının açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum ile birlikte istinat duvarları arkasındaki dolgu toprak su ile ağırlaşmakta ve duvarı suyun etkisiyle hidrostatik basınç iletimi etkisi ile yormaktadır. Nitekim, sitemiz içerisinde kanal hatlarının su iletimi dışında muhtelif noktalarda etkisi görülen yeraltı doğal su hareketi de bulunmaktadır. Bu serbest sular da dolgu içerisinde olumsuz etkiler yapabilmekte, aynı şekilde duvar arkası yük durumunu arttırabilmektedir.

Diğer taraftan çevresel faktörlere bağlı olarak konut bahçelerine sulama veya yağmur-kar vs. şekilde inen sular, toprak altında bulunan İSKİ ye ait şebeke suyu hatlarının belli zamanlarda arızalanması sonucu serbest su bırakması gibi etkiler de esnasında bir taraftan duvar arkalarına su indirebilmektedir. Barbakanlardan tahliye edilemeyen bu sular zaman içerisinde dolguyu etkilemesinin yanında, duvar yüzeylerine rutubet olarak etkiyerek, kapiler etkiler ile iç demir donatı korozyona uğratabileceği ve betonarme içerisinde yapısal olumsuz etkilere neden olabileceği de zaman içerisinde düşünülmelidir.

Aynı zamanda yukarıda anlatılan nedenlere bağlı olarak, toprak altında tespit edilemeyerek ileri derecedeki bir serbest su hareketi ile dolgu tabakasının doygunluğa ulaşması sonrası, dışarıya deşarj edilemeyen su, dolgu su doygunluğu durumuna göre istinat duvarı temel altına inerek, temel altı zemin profili ayrıştıracak bir seviyeye getirmesi dahi zaman içerisinde düşünülebilir.

Kooperatif genelinde bulunan istinat duvarlarında barbakan delikleri içerisinden duvar kalınlığını geçerek arkasındaki dolguya kadar uzanabilecek delikli galvaniz borular imal ettirilerek muhtelif noktalarda yüksek istinat duvarları arkasındaki suların alınması için barbakan içlerinden arka dolgu içerisine doğru çakma denemeleri yapılmış, anlık olarak birkaç saniye çamurlu su sızıntısı görüldükten sonra ilgili noktalar belirli süre sonra yine pasif hale geçmiş ve bir daha çalışmamıştır.

İstinat duvarları konusunda yukarıdaki rapor kısmında kuruluş aşamasından bu yana yapılan güçlendirme-takviye işlemleri hakkında genel bilgi verilmektedir ki ilk yapım aşamasından sonra bile takviye gören istinat yapılarımız olmuştur. Bildiğiniz gibi her hareket sonrası güncel takibi gerektiren bu yapılar için tümünü kapsayan genel alınmış bir yazılı raporumuz bulunmamaktadır. Sadece gözle tespiti yapılmış ve hareket olan istinat duvarları için yazılı takviye raporları alınmış ve uygulamalar bu minvalde yapılmıştır.

19.04.2015 tarihinde gerçekleşen 2014 yılı Olağan Genel Kurulda “Kooperatifimiz içerisindeki istinat duvarlarının durumunun incelemelerinin yapılıp yapılmaması” konusu gündeme geldiği, görüşüldüğü ve 196 red oya karşın, 153 kabul oyuyla reddedildiği için tüm istinat duvarları için kontroller yaptırılamamıştır. (Bu inceleme için yetkili firmalardan fiyat teklifi alındığı yaklaşık 450.000 TL bedel talep edildiği tutanaklarda geçmektedir)

Bu gibi konuların çözüme ulaşması adına ve yakın zamanda yaşanan deprem risklerinin artışı nedeniyle istinat duvarları ile ilgili çeşitli zamanlarda gözlemler yapılsa da, aniden değişecek koşullara bağlı olarak olumsuz durumların oluşmaması için teknik cihaz ve çeşitli kontrol donanımlarına sahip teknik üniversite gibi kuruluşlara, site genelindeki mevcut istinat duvarlarının statik ve yapısal kontrollerinin belirli periyotlar ile tekrar yaptırılması öngörülmüş, barbakanlardaki akışkanlığı sağlamak amacı ile yeni teknolojilerin araştırılması ve firmalarla görüşmeler sağlanarak duvarları kontrol takibini yapabilecek basit cihazların kullanılabilirliği konusunda araştırmaların yapılmasına karar verilmiştir.

ZEMİN DURUMU HK.

2015 yılı içerisinde alınan zemin etütleri eş zamanlı şekilde her adada 10-20 mt. aralığında değişen sulu sondaj kuyu çalışması yapılmış, bu çalışma kapsamında 92 adet kuyu açılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Beykoz Belediyesi’nin ilgili birimlerinin kontrolünde yapılan bu çalışmalar ile ilgili raporlar firma tarafından onaylı ve detaylı olarak Kooperatife teslim edilmiştir.

Bu raporlar kapsamında, sitemiz oldukça sağlam olan kartal formasyonu olarak bilinen şelylerden oluşmaktadır. Üst tabakaları ayrışmış, derine inildikçe ana kaya halinde olan ayrıca ince kumtaşı tabakaları, kalınlıkları değişen andesit damarları bulunmaktadır. Zemin çoğunlukla silt taşı ve kil taşından oluşmaktadır.

Trakya formasyonu yörede ana kayayı temsil etmekte olduğu, Paleozik (Dinansiyen) yaşlı olan bu birim, kumtaşı-kiltaşı-silttaşı birimlerinin ardalanmasından oluşmuştur. Birbirleriyle düşey ve yanal geçişli olarak bulunan birim görünümleriyle ve klastik yapıları ile tipik fasiyesindedir. Tabakalanmaları ince ve orta kalınlıktadır.

İnceleme alanındaki zeminlerde temel sistemini etkileyecek oturma, dönme ve sıvılaşma riski görülmediği tespit edilmiş ve zemin sınıfı ile ilgili aşağıdaki değerler belirlenmiştir.

KONUT DURUMU HK.

Kooperatifimiz 2016 yılında ruhsatların yenilenmesi çalışması kapsamında sitemiz içerisindeki konutların mimari, elektrik, statik ve sair projelerin yeniden hazırlanması, zemin etütlerinin yapılması, binaların dayanıklılığının tespiti işlemlerine sırasıyla yapılmıştır. Bu kapsamda bütün binalarımızdan karot ile beton örnekleri alınmış, demir sayım ve ölçüm işlemleri, kirişlerde sıyırma işlemleri tamamlanmıştır. Villalarda ikiz bina tek ruhsat esasına göre her kattan 3 adet olmak üzere toplam 9 adet karot örneği alınmıştır. Bunun akabinde,

İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve AFET Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğünce konutlarımızın performans analizleri ve binaların taşıyıcı sistemi ile ilgili rapor alınmıştır.

Bu rapor kapsamında, betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip binaların yerinde yapılan tespitlerle sonradan yapılan değişiklikler de dikkate alınarak mevcut halinin taşıyıcı sistemi belirlenmiştir. C blok binaların iki farklı tip olarak hesaplar yapılmış, bir kısmı iki bodrumlu bazıları üç bodrumlu olmak üzere performans analizleri hesaplanmıştır.

TDY2007 yönetmeliğinin öngördüğü düzensizlik ve göreli kat yerdeğiştirmeleri kontrollerinin yapıldığı ve sağlandığı hesap çıktılarından anlaşılmaktadır. Ayrıca kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği koşulu sağlanmakta ve hiçbir kolon gevrek hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Binaların bütün kolonları minimum hasar bölgesinin içinde kaldığı, belirgin hasar bölgesini geçen kiriş oranı ise performans düzeyine karşı gelen değerinin üzerinde olduğu saptanmıştır.

Teknik Müdür

İnş. Müh. A.Emin KUCUR

Afet Gönüllüsü Konulu Duyuru

Değerli komşularımız;

Geçmişte planlanan ancak an itibariyle güncelliğini yitiren 35-40 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturulması için Afet Gönüllüsü olmak isteyen komşularımızın,  Yönetime isimlerini yazdırmalarını  rica  ederiz.

Oluşturulan Gönüllü grubunun eğitimleri,  B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilecek olup Afete Hazırlık Eğitimi,  Enstitü tarafından belirlenecek tarihte sağlanacaktır.

Dileyen komşularımızın eğitime katılmasına imkan verilecektir. 

Yönetim

 

Saygılarımla,

M. Ahmet BIYIKOĞLU

Kooperatif Müdürü

Olası Deprem Konulu Toplantı

Değerli Komşularım,

Bildiğiniz gibi 27.09.2019 tarihinde Sayın komşularımızdan Prof.Dr. Bilge Hanım ile son derece yararlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda, olası bir deprem ve sonrasında alınabilecek önlemlerin ana başlıklarını belirledik. Geçtiğimiz hafta yaşanan İstanbul Depremi sonrasında sitemizin zemin durumu, konutların, istinat duvarlarının durumu ve deprem öncesi ve sonrası yapılacaklar hakkında görüşlerini aldık.

Öncelikle Sitemizdeki afet sonrası hazırlıkların var olduğunu ancak yeterli olmadığını gördük. Toplantımızda aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmayan bir dizi çalışmanın yapılması konusunda fikir birliğine vardık.

1. Eksiklerimizin bir an önce tamamlanması için gerekli adımları atarak yeterli ekipman ve malzemenin sitemiz içinde bulundurulmasını sağlayacağız. Sn. Bilge hanım aracılığı ile Kandilli Rasathanesi, Afad ve Akut gibi devlet ve özel kuruluşların profesyonel görüşlerini önümüzdeki bir hafta boyunca yapacağımız toplantılar ile alacağız.

2. Sitemiz içerisinde acil ve genel toplanma alanlarının planlaması ve duyuruları sizlerle paylaşacağız.

3. Deprem sonrası acil yardım malzemelerine kısa sürede ulaşılması için Afet Konteynerlerinin yerleşimini yeniden planlayacağız.

4. Geçmişte planlanan ancak an itibariyle güncelliğini yitiren 35-40 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturacağız. Oluşturulan Gönüllü grubunun eğitimlerinin verilmesi sağlanacak ve dileyen komşularımızın eğitime katılmasını arzu ediyoruz.

5. Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda sizleri bilgilendirecek bir broşür hazırlayarak sizlerle paylaşacağız.

6. Sitemiz genelinde alınan karot örnekleri sonucunda yapı grubu betonarme kalitesi yüksek olmakla birlikte istinat duvarlarının ilmi ve sağlıklı kontrollerinin, Yönetimin teklifine rağmen maliyetin yüksek olması nedeni ile genel kurulda alınan karar sonucu yaptırılmadığını üzüntü ile öğrendik. Bunun için en kısa zamanda gerekli görüşmeleri yaparak sağlıklı çözümlerin üretileceği bir programı uygulamaya alacağız.

7. İstinat duvarlarındaki en büyük tehlike olan ve özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında su birikmesi nedeni ile oluşan basınç artışlarının ölçülmesi için Deplasman Ölçerlerin ilgili bölümlere yerleştirilmesi üzerinde çalışmaları başlatacağız.

8. Son olarak değerli Hocamız 20.10.2019 tarihinde saat 10.30’da Yönetim Binası alt katında Deprem Tehlikesi ve Taşıdığı Riskler konusunda bir konferans verecek. Tüm Komşularımız Davetlidir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Okan Hemşinlioğlu

Deprem Eylem Planı

Depremden Önce Yapılması Gerekenler:

Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak ! Önceden plan yapın ! Önceden tatbikat yapın !

 • “Benim başıma gelmez” düşüncesinden vazgeçin.
 • Hazırlıkları ertelemeyin, aile fertleri ile toplanma alanını belirleyin.
 • Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın.

(Cam kırılmasına cam filmi kaplanması, düşebilecek mobilyaları sabitleme veya yer değiştirme, dekorasyon değişikliği vb.)

 • Yattığınız yerin yakınında cep telefonu, fener, ayakkabı ve su bulundurun.
 • Deprem sonrasında, yaşamı kolaylaştırmak için afet çantası hazırlayın.
 • Yakınlarınızla iletişim kurmak ve buluşmak için, başka Şehirlerdeki akrabalarınız aracılığıyla haberleşme planı yapın.
 • Evde ve işyerinde uygun yerlerde fener, ışıldak, yangın tüpü, ilkyardım çantası bulundurun.

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler

 • Sakin kalın.
 • Etrafınızda bulunan kişileri uyarın. (Panik bir ses tonu kullanmayın)
 • Bulunduğunuz yeri sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin.
 • Cenin pozisyonu alın. (Cenin pozisyonu: Baş-boyun ve iç organları korumak ve yukarıdan gelebilecek tehlikeleri gözlemlemek için yan yatarak dizlerin karına çekilmiş olduğu korunma pozisyonu)

Deprem Sırasında Yapılmaması Gerekenler

 • Paniğe kapılmayın, dona kalmayın,
 • Pencerelerden atlamayın,
 • Diğer kişileri uyarırken çığlık atmayın. Korku durumunu diğer kişiIere bulaştırmayın,
 • Koşmayın ve dışarı kaçmaya çalışmayın,
 • Merdivenleri kullanmayın,

•    Asansörleri kullanmayın,

 • Elektrik düğmelerini, çakmak, mum, kibrit kullanmayın,
 • Balkonlara çıkmayın,
 • İnsan topluluklarının bulunduğu mekanlarda iseniz, içgüdüsel davranışlara kapılarak panik halinde hareket etmeyin.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

 • Sakin olun, panik yapmayın.
 • Kendinizi ve yakınlarınızı tehlikeye atmayın.
 • Kendi durumunuzu kontrol edin. Ellerinizle vücudunuzdaki yaralanmaları kontrol
 • Ayakkabılarınızı
 • Yakınlarınızı kontrol edin. Ağır yaralı kişileri yerinden kıpırdatmayın.
 • Artçı depremlere karşı Dikkatli ve İvedi olarak binayı terk edin.

Enkaz Altında Yapılması Gerekenler

 • Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rastgele bağırdığınızda toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden
 • Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket
 • Ayağa kalkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın. Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.
 • Dış sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın.
 • Nefes alıp, verirken bir ritim
 • Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceIer yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın.
 • Enkazda, başka kişiIer varsa onları da sakinleştirin.
 • İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç

Afet Çantası İçindekiler

 • Mevsimsel özelliklere uygun bir takım yedek kıyafet ve ayakkabı,
 • İki gün yetecek su ( Kişi başına günlük 1.5 L),
 • İki gün yetecek az hacim tutan enerji verici gıdalar (Bisküvi, gofret, konserve ton balığı, şekerIeme ),
 • Hijyen paketi ( Sabun, dezenfektan jel, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı ),
 • Önemli evrakIarın kopyaları ( Tapu, ruhsat, pasaport, kimlikler, banka hesap cüzdanları, sigorta poliçeleri ),
 • Sürekli kullanılan iIaçların yedekleri ve reçeteleri,
 • Fener ve yedek pil,
 • Pilli radyo ve yedek pil,
 • Acil telefonlar ve yakınlarımızın telefon numaraları,
 • Aile fotoğrafları.

Yönetim

Senyönet Programı Alımı Hakkında Bilgilendirme

Sayın Site sakinlerimiz,

Kooperatif  Yönetimimizin almış olduğu karar ile, sizlere daha modern ve çağdaş bilgilendirme yapabilmek için Senyönet  Programı alınmıştır. Programın aktif bir şekilde kullanımını sağlamak üzere, güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Mal Sahibi veya Kiracı olarak, Villa no veya Daire no, adı-soyadı, e-mail adresi, telefon bilgisi, araç marka ve plakası yeterli olacaktır.

En kısa zamanda bu bilgileri yönetimimiz ile paylaşmanızı rica ederiz.

Yönetim

Çöpler ve Atıklar Konusunda Duyuru

Sayın Komşularımız,

Bildiğiniz üzere her sabah, temizlik personelimiz tarafından ortak alanlarda bulunan sahalar temizlenmekte, sitemizin bakımlı ve temiz tutulması amacı ile gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yine bildiğiniz gibi, Beykoz Belediyesi çöp konteynerlerinde bulunan evsel, geri dönüşür  ve bitkisel atıkları almakta, sair atıklar ise alınmamaktadır. Belediyemiz tarafından alınmayan atıklar kooperatif personelimiz tarafından özveri ile ve kooperatif bütçemizden yüksek maliyetler ödenerek toplanmaya çalışılmaktadır.

Son zamanlarda,  Sayın komşularımızın ve/veya çalışanlarının, evsel atıklarını konteyner içine atmak yerine civarına ve/veya yol üzerine bıraktıkları, sair atıkları ve kullanılmayan eşya ve malzemelerini çöp konteynerlerinin yanına veya sokaklara bıraktıkları gözlemlenmektedir.

Diğer yandan, evcil hayvanlarımızın atıklarının ise toplanmasında özen gösterilmediği gözlemlenmektedir.

Bu durum medeni ve nezih bir yaşam alanı oluşturulmasına engel olmakta ve görüntü kirliliği yanında, hijyen açısından da ciddi sakıncalar yaratmaktadır. Bu istenmeyen durumun önüne geçebilmek amacı ile Yönetim Kurulumuz ek tedbirler almak zorunda kalmıştır. Anılan nedenle,

 1. Evsel ve geri dönüşür atıkların konteynerler içine atılması,
 2. Bitkisel atıklar bedeli ile Sitemiz Personeli tarafından toplanacağından bu gibi atıkların oluşmasından önce kooperatif merkezimize haber verilerek, görüntü kirliliği yaratılmadan toplanmasının sağlanması,
 3. İnşaat ve sair atıklar ile kullanılmayan malzeme ve eşyaların bizzat çalışanlarınız ve/veya şahsınız tarafından gecikmeksizin ve bekletilmeksizin Site dışına çıkarılması,
 4. Her türlü atığın, konteyner yanı, kaldırım, yol bahçe duvarı ve bunun gibi yerlere bırakılmaması,
 5. Evcil Hayvan atıklarının toplanması,

 

 Konusunda özen gösterilmesini, ilgili personelinizin ve/veya taşeron ve işçilerinizin bu konuda uyarılmasını rica ediyoruz.      

Yukarıda belirtilen haklı ve makul isteklerimize Sayın Komşularımızın uygun davranacağı konusunda bir endişemiz olmasa da, aykırı davranışta bulunulması halinde Sitemizin kamera sisteminden ilgililer tespit edilerek,  2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca haklarında işlem yapılmak üzere, idari birimlere bildirimde bulunulacağını belirtmek isteriz.  İdari para cezası alt sınırı tutarı 2019 yılı için 287.-TL’sıdır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Yönetim Kurulu