CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ÇOK GÜZELSİN GÖKSU!

Değerli Komşularımız,

Göksu’muzda Cumhuriyetimizin 100. yılını sabah saatlerinden başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar çoluk çocuk, 7’den 70’e coşkuyla, gururla ve kalbimizde minnet duygularıyla kutladık.

Bayram coşkusu sabah okulumuzdaki törenle başladı. Kocaman yürekleri Atatürk sevgisi ile dolu yavrularımızın hazırladığı muhteşem 100. yıl gösterilerini gözyaşlarıyla izledik.

Her ne kadar bandomuzun yarısı aşırı yoğun trafikten gece yapılan fener alayına yetişememiş olsa da, marşlarımızı hep bir ağızdan söyleyerek bütün coşkumuzla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına gece boyunca devam ettik.

Kendi gökyüzümüzün altında, şehit kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızda, özgürce, sonsuza dek kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve milli mücadele kahramanlarımızın ruhu şad olsun, saygı ve şükranla.
Nice yüzyıllara, binyıllara, sonsuza…
♥️

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRMESİ

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ;

Kalealtı ile ortak olduğumuz parselde ortaklığın giderilmesi için yürüttüğümüz ifraz işlemleri son aşamaya gelmiştir.

10 Haziran 2023 tarihli son Genel Kurulda duyurduğumuz gibi bahse konu parselin ifrazı ve satın alma işlemlerini Beykoz Belediyesi nezdinde yürütmekteyiz.

Yeni plana göre ihdas ve tevhidi gereken alan, Beykoz Belediyesi Kıymet ve Takdir Komisyonunca belirlenen resmi rayiç bedel üzerinden hesaplanacak olup, ödeme belediyeye yapılacaktır.

Yaptığımız toplantılar neticesinde satın alma işleminin Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’ın desteği ve Belediye Encümenindeki yetkileri çerçevesinde, mümkün olan en düşük rayiçten hesaplanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre ihdas için belediyeye ödenecek tutarın ortak başına ortalama 20.000,00 (yirmi bin) TL olması öngörülmektedir. Gündem postaya verildikten sonraki sürede Takdir Komisyonundan çıkacak olan resmi rakam Olağanüstü Genel Kurul öncesi tüm ortaklara duyurulacaktır.

Ödemenin usulüne yönelik bilirkişi mütalaası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

Yeni yıldaki rayiç artışından etkilenmemek için en geç 15 Aralık 2023 tarihine kadar satın alma işleminin tamamlanarak, belediyeye ödemenin nakden yapılması gerekmektedir.

Belirlenen tutarın tamamı üye tarafından ödenebileceği gibi, bir kısmı Begonya Caddesinde bulunan B35/A villaya ortak kaydetmek suretiyle elde edilecek gelirden de sağlanabilecektir. Villanın satışı ile elde edilecek fon, toplam ödemeden düştükten sonra ortak başına düşen ödeme büyük ölçüde azalacaktır. Bu iki hususun hangisinin tercih edileceği, ortaklarımız tarafından Olağanüstü Genel Kurulumuzda müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

Ortak kaydının kabulü halinde;
Şeffaf bir süreç yürütülerek, villanın muhammen bedeli ve ortak kaydı için izlenecek yol (teklif alma, açık artırma, pazarlık vb) genel kurulca belirlenecek olup, yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır. B35/A villanın piyasa değeri SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketinden alınacak değerleme raporuna göre toplantıda paylaşılacaktır.

İfraz ve satın almanın tamamlanmasından sonra Beykoz Tapu Müdürlüğünden Göksu Evleri adına yeni müstakil parsel tapumuz alınarak, Hüseyin Kalealtı ile ortaklık giderilecek olup, hukuki anlaşmazlıklar da dahil tüm ihtilaflar bitirilmiş olacaktır.

Yıllardır tapularımızı kilitleyen parseldeki mülkiyet sorunu giderildikten sonra, ilgili parselimizde kat mülkiyeti işlemleri hızla tamamlanacak, eş zamanlı olarak Ana Sözleşme ve Kooperatifler Kanununa uygun olarak ferdileşme çalışmaları başlatılacaktır. Tüm tapular ortaklarımıza devredilerek, kendi adlarına tescil edilecektir.

Bu bahisle; Olağanüstü Genel kurula katılımınız veya vekaletle kendinizi temsil ettirmeniz çok önemlidir. Ortaklarımızı ekte yer alan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 09:00’da PARK INN BY RADİSSON İSTANBUL ASİA KAVACIK OTEL’ de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ediyoruz.

Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

28.10.2023 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
28.10.2023_VEKALETNAME

Korumalı: Sayın Ortaklarımız, Ekte belge olarak sunduğumuz raporumuzun içeriğini şifre ile görebilirsiniz.

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Değerli Komşularımız;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Sitemizde bir arada hoşça vakit geçirerek komşuluk bağlarımızı güçlendireceğimiz sosyal bir alana ihtiyaç olduğu hepimizin malumudur.

Böyle güzel bir sitede sosyal tesis olmaması çok büyük bir eksikliktir.

Göksu Cafemizdeki lokal binası yıkıldıktan sonra bu ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiştir.

Bu nedenle eskiden faaliyette olup, sonradan yapı kayıt belgesi de alınmış olan Göksu Cafemizi yeniden tüm site sakinlerimizin
hizmetine açmak için bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Cafemizin bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ailecek, çoluk çocuk hep birlikte, özlediğimiz eski bayramlar gibi kutlamak istiyoruz.

29 Ekim Cumartesi günü saat 12:00’de yapacağımız Cumhuriyet Bayramı kutlamasına tüm komşularımızı bekliyoruz.

Değerli Ortaklarımız;

Yeni Yönetim Kurulu olarak kooperatifimiz için yaptığımız çalışmalar arasında Tapu ve İmar konusu birinci önceliğimizdir.Bu çerçevede Beykoz Belediyesi, Büyük Şehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yüz yüze görüşmelerimiz devam etmektedir.

24.10.2022 Pazartesi günü Beykoz Belediyesi Başkanımız Sayın Murat AYDIN ve imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Engin KÖKLÜ’nün katılımıyla, iki saati aşkın bir süre tapu ve imar konularının yanı sıra, kooperatifimizi ilgilendiren tüm konuları detaylarıyla konuştuk.

Beykoz’da dört ayrı etapta devam eden ve sitemizi de kapsayan imar planlarının ne aşamada olduğu hakkındaki tüm sorularımızı cevapladılar.

Hüseyin Kalealtı ile ortak olduğumuz 919/2 parselimizin imar planında ifraz edilerek ayrılmasını talep ettik.
Ortaklık probleminin çözümü için talebimizi olumlu karşıladılar.

Tapularımızın önünü açmak için gerekeni yaparak, meseleyi imar yolu ile halletmeye çalışacakları sözünü aldık.

Konuyu en üst düzeyde takip ederek sorunun çözümü için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

Beykoz Belediyesi
Yönetim Kurulu, Beykoz Belediyesi Ziyareti
Beykoz Belediyesi
Yönetim Kurulu, Beykoz Belediyesi Ziyareti

Toplu Yapı Yönetim Planı Bilgilendirme

Değerli Ortaklarımız,

Kooperatifimizin toplu yapı yönetimine geçmesi için önceki dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Toplu Yapı Yönetim Planı genel kuruldan onay alınmaksızın doğrudan tapuya işlenmiştir.

Yönetim Kurulu olarak, toplu yapı yönetimleri için çok büyük önem arz eden yönetim planını gerektiğinde değiştirmek üzere incelemeye almış bulunmaktayız.

Bu aşamada tapuya işlendiği günden beri üyelerin görmek istediği yönetim planını sizlerin de incelenmesi için tenkit ve görüşlerinize sunuyoruz.

Kooperatifimizden alacağınız şifre ile

https://www.goksuevleri.org.tr/goksu/korumali-toplu-yapi-yonetim-plani/

linkline tıklayarak site yönetim planı dosyasına erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu