FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN EK BİLGİ

TANZİM TARİHİ 05.04.2019 OLAN FAALİYET RAPORUNDA ÖN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI KONU EDİLEN SERBEST HARİTACILIK BÜROSU İLE FAALİYET RAPORU İMZA ALTINA ALINMASI SONRASINDA 12.04.2019 TARİHİNDE SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR.

Emlak vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf başvurusu

Geçen yıl Belediye ile aramızda görülen davada Bölge İdare Mahkemesinde lehimize karar verilen Emlak Vergilerinin lüks sınıftan alınmasıyla ilgili Belediye tarafından yapılan istinaf ( temyiz ) başvurusu yine lehimize olarak RET EDİLMİŞTİR. Karar örneği ekte olup, bilgilerinize sunulur.