Kalealtı’ına açılan “ortaklığın giderilmesi” davası

Kooperatifimizin Kalealtı'na açmış olduğu "ortaklığın giderilmesi "davası ile Kalealtı'nın Kooperatifimize açtığı dava dilekçeleri, verilen cevapları ekte üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Dava ile ilgili mahkeme dosyalarını görmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

2018 Yılı Genel Kurulu için Toplanıyoruz

Sayın Üyemiz;

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/05/2018 Pazar günü saat: 09:30’da, PARK INN RADİSSON OTEL’de, ( önceki yerimiz ) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13/05/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı gündeminin önemine binaen toplantıya bizzat katılmanızı, bu mümkün olmaz ise vekille kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.                                                                                                                                                                             Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Açılış, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, Şehitlerimiz, Gazilerimiz, terör olaylarında hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve vefat etmiş olan Kooperatif üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapılması,
  2. Genel Kurul toplantısını yönetecek 3 kişilik divan heyeti ve üç oy toplama memuru seçimi, tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
  4. 01.2017-31.12.2017 dönemi bilanço, envanter ve gelir-gider hesapları hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
  6. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
  7. İmar ve tapu çalışmaları konusunda son gelişmelerin değerlendirilerek bundan sonra yapılması gereken işlerin görüşülmesi ve izlenecek yolun karara bağlanması,

Daha fazla oku “2018 Yılı Genel Kurulu için Toplanıyoruz”