İmar Barışı Hakkında Önemli Duyuru

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI HAKKINDA YÖNETİM KURULUMUZCA YAPILAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE BİLGILENDİRMEDİR.

Değerli Üyelerimiz;

Yaşanan gelişmeler karşısında bazı hususlarda özellikle İmar Barışı müracaatları hususunda açıklama yapma gereği doğmuştur. Üyelerimizi bilgilendirme amaçlı 22.12.2018 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı sırasında sadece tapu çalışmalarının değil diğer bazı konularında saptırılarak yönetim aleyhine kirlilik yaratılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. 2017 faaliyet raporunda  ve 2017 olağan genel kurulunda yazılı ve sözlü bilgisi verildiği üzere belediyenin yüksek oranlarda tahakkuk ettirdiği emlak vergilerinin iptali için Beykoz Belediyesine dava açılmış ve fazla tahakkuk yönetimimizce iptal ettirilmiştir. Kazanılan bu başarının dahi saptırılarak  yönetim aleyhine kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yazının devamı için aşağıdaki Word belgesine tıklayınız >>

YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU

Kooperatifimizin YAPI KAYIT BELGE ÖDEME DURUMU ada-parsel bazında 10.Aralık-2018 itibariyle şu şekildedir.

İMAR BARIŞI
ADA BAZLI 10/12/2018 TARİHLİ DURUM TABLOSU
ADA PARSEL MEVCUT KONUT ÖDENMEYEN ÖDEME %
910/2 134 10 93%
913/1 204 15 93%
914/3 20 2 90%
915/1 72 8 89%
916/1 362 29 92%
917/6 116 4 97%
918/1 120 3 98%
919/1 20 2 90%
919/2 132 8 94%
920/1 148 7 95%
TOPLAM 1328 88 93,50%

Ödeme durumları günlük olarak takip edilmekte ve Bankaya gelen tutarlar aynı zamanda yatırılarak Yapı kayıt belge alımlarına devam edilmektedir. Bugün itibariyle 1 blok dışında bütün apartman bloklarının YKB tutarları yatırılarak belgeleri tamamlanmıştır.

Olağanüstü GENEL KURULUMUZ 9 EYLÜL PAZAR GÜNÜ YAPILACAKTIR.

Merhaba Sayın üyelerimiz,

9 eylül pazar günü yapılacak genel kurul toplantısına asaleten veya vekâleten katılımlarınızı bekliyoruz. Bu arada bazı üyelerimizden gelen bilgilerde başvuruların Kooperatif tarafından yapılması konusunda bazı kişilerde tereddütler olduğu,bazı paylaşımlar yapıldığı bilgileri alınmıştır. Bu konuda Başkanımız Tonguç Özdemir tarafından daha önce çok detaylı bilgilendirmeler ve belge paylaşımı yapıldığı halde,görü len ihtiyaç üzerine Bakanlıktan gelen yazı tekrar bilgilerinize sunulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

02/ 08 / 2018

Sayın Üyemiz;

Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 09/09/2018 Pazar günü saat: 10:00’da, PARK INN RADİSSON OTEL’de, ( önceki yerimiz ) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 16/09/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı gündeminin önemine binaen toplantıya bizzat katılmanızı, bu mümkün olmaz ise vekille kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Saygılarımızla;

     YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, Şehitlerimiz, Gazilerimiz, terör olaylarında hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve vefat etmiş olan Kooperatif üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapılması,
  2. Genel Kurul toplantısını yönetecek 3 kişilik divan heyeti ve üç oy toplama memuru seçimi, tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
  3. Kooperatifin 7143 sayılı torba yasa kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici 16.maddesi ile getirilen İmar Barışı Yasasından yararlanması hususunun görüşülerek karara bağlanması

A- İmar Barışından yararlanılmasının kabul edildiği durumda Kooperatif adına E devlet üzerinden müracaat yapabilmeleri  için  yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

B- İmar Barışından yararlanılması kabul edildiğinde, ruhsat ve proje eklerine aykırı üye imalatlarının faydalanması için gerekli müracaatların yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması;

C- Binalarda üyeler tarafından yapılmış ek imalatlar için müracaat yapılmasının kabul edilmesi halinde yapılan ek imalatların kooperatif üyelerinin arsa payında değişiklik yaratmaması;  af müracaatı yapılsa dahi diğer üyeler aleyhine kazanılmış hak oluşturmaması; iş yeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin yasaya uygun olarak iş yeri olarak bildirimlerinin yapılıp yapılmayacağı;  üye imalatları nedeni ile bazı villalarda birden çok bağımsız bölüm ortaya çıkması nedeni ile bu bağımsız bölümlerin ayrı ayrı bildirilip bildirilmeyeceği (bağımsız bölüm sayısının artırılıp artırılmayacağı), adına tahsis edilen konutta ölçüm yaptırmayan üyeler için müracaatın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne şekilde yapılacağı hususlarının görüşülüp karara bağlanması; yönetim kuruluna yetki verilmesi

D- İmar Barışından faydalanılmasının kabul edilmesi halinde her bağımsız bölümün  ödemesi gereken Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ve iskan alımı için gerekli bedelin  o bağımsız bölüm kendisine tahsis edilmiş üye tarafından ödenmesi, hususunun  görüşülüp karara bağlanması,

E- İmar Barışından faydalanılmasının kabul edilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi ve İskan Belgesi Bedellerinin ödemelerinin en geç hangi tarihe kadar yapılacağı, ödemesini yapmayan üyeler hakkında yapılacak iş ve işlemlerin görüşülüp karara bağlanması; yönetim kuruluna yetki verilmesi

F- Kooperatif arsasında veya kamuya terk alan içerisinde yer alan kooperatife ait ortak yapıların hukuki ve özellikle İmar Barışı yasası karşısındaki durumlarının değerlendirilerek bunlar için müracaat yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

G- Beykoz Belediyesi tarafından verilen yıkım kararının uygulanmaya çalışılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul beklenmeksizin Yapı Kayıt Belgesi alınan site girişinde yer alan güvenlik kulübesinin durumu hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması

H- İmar Barışına ilişkin diğer hususların karara bağlanması

  1. Kooperatif süresinin 10 yıl uzatılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
  2. 919/2 parselde yer alan Kalealtı hisselerinin alınması için kalealtından gelen fiyat teklifinin değerlendirilmesi ve satın alınıp alınmaması hususunda karar verilerek yönetim kuruluna yetki verilmesi
  3. V-160 no.lu üye B 100 B Ali Tufan KIRAÇ’ ın ihraç kararına karşı itirazlarının görüşülüp, karara bağlanması,
  4. V-731 no.lu ve V-732 üye B 107A ve B107B Safiye BÜYÜK’ ün ihraç kararına karşı itirazlarının görüşülüp, karara bağlanması,
  5. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

09.09.2018 Pazar günü saat: 10:00’da veya 16.09.2018 Pazar günü saat 10:00’da PARK INN RADİSSON OTEL’de yapılacak Olağanüstü  Genel Kurul Toplantılarına katılmaya, gündem maddelerinin müzakeresinde, oy vermede, gerekli belgeleri kabul ve imzalamada tam yetki ile beni temsile 1. Derece akrabam ( anne, baba, oğlu, kızı, eşi, eşinin anne ve babası )/ Kooperatif ortağı ………………………………………………………………………………….. yetkili kıldım.

Ortağın Adı-Soyadı                     :

Üye No                                          :

İmzası                                            :

1 ) VEKALETLERDE İMZA KONTROLÜ YAPILACAKTIR.

2) VEKİL KİŞİNİN T.C KİMLİK NUMARASININ BULUNDUĞU GEÇERLİ KİMLİK BELGESİNİN DE BERABERİNDE BULUNMASI GEREKLİDİR.

3) TOPLANTI İÇİN SERVİS MİNİBÜSLERİ TEMİN EDİLMİŞ OLUP, İLK TUR SAAT 09:10’DA OKUL ÖNÜNDEN KALKACAKTIR.