İmar Barışı Hakkında Önemli Duyuru

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI HAKKINDA YÖNETİM KURULUMUZCA YAPILAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE BİLGILENDİRMEDİR.

Değerli Üyelerimiz;

Yaşanan gelişmeler karşısında bazı hususlarda özellikle İmar Barışı müracaatları hususunda açıklama yapma gereği doğmuştur. Üyelerimizi bilgilendirme amaçlı 22.12.2018 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı sırasında sadece tapu çalışmalarının değil diğer bazı konularında saptırılarak yönetim aleyhine kirlilik yaratılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. 2017 faaliyet raporunda  ve 2017 olağan genel kurulunda yazılı ve sözlü bilgisi verildiği üzere belediyenin yüksek oranlarda tahakkuk ettirdiği emlak vergilerinin iptali için Beykoz Belediyesine dava açılmış ve fazla tahakkuk yönetimimizce iptal ettirilmiştir. Kazanılan bu başarının dahi saptırılarak  yönetim aleyhine kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yazının devamı için aşağıdaki Word belgesine tıklayınız >>

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi

YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU DURUMU

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile ilgili yayınlanan yönetmelik yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanmasıyla ilgili uygulanacak yöntemleri ve özellikle bireysel başvurularda uygulanacak esasları içermektedir. Tüzel kişilerin ne şekilde başvuru yapacağı tebliğde belirtilmediğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile dün yerine gidilerek bir görüşme yapılmıştır. Henüz Kurumdaki yetkililer de tüzel kişilerin ne şekilde başvuru yapacağının belirlenmediğini bu konunun yapılacak toplantılarda görüşülerek, yapı kayıt belgesi formunun önümüzdeki günlerde hazırlanacağını ifade etmişlerdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünden e-devlet müracaat kılavuzu alınmış olup, bu sadece bireysel başvurular içindir. Kooperatifimiz adına kayıtlı olan arsalar üzerindeki binalarımızın başvuruları kesinlikle bireysel olarak değil Kooperatif olarak yapılacaktır. Üyelerimizin bireysel başvuru yapmadan Kooperatifin mümkün olan en kısa sürede yapacağı başvuruyu beklemeleri ve mükerrer bir ödemeye yol açmamaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili Başkanımız Tonguç Bey tarafından daha önce yapılan bilgilendirme açıklaması da tekrar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetmelik üzerinde ön çalışma yaptık ancak pek çok konunun yönetmelikte de açıklığa kavuşturulmamış olduğunu gördük.

Bu kapsamda yarın Çevre ve şehircilik bakanlığı İstanbul bölge Müdürlüğünden bilgi talep edeceğiz, Müracaat formu alarak doldurmaya başlayacağız.

Emlak Vergi değerine ilişkin kazandığımız dava emlak vergisinde yaklaşık %25 indirim sağlamıştır. Ancak yönetmelikten anladığımız kadarı ile emlak beyanındaki inşaat değeri yapı kayıt belgesinde esas alınmayacak emlak beyanından sadece arsa rayici alınıp yapı değeri yönetmelikte verilen tarifeye göre hesaplanacak. Bu da villalar için 2000 TL/m2 apartman daireleri için 1000 TL/m2 şeklindedir Anılan durumda dava sonucu kazanılan indirim bina rayici ile ilgili olacağından buraya yansımaya bilecektir.

 

Gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla,