1996 yılında Kalealtı’nın Kooperatife açmış olduğu Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi 1996/424 sayılı davada verilen bilirkişi raporları

1996 yılında Kalealtı’nın Kooperatife açmış olduğu Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi 1996/424 sayılı davada verilen bilirkişi raporları ekte bilgilerinize sunulmuştur.