Beykoz Belediye’sinden Terklerle İlgili Gelen Cevap Yazısı

Sayın Üyelerimiz,

Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne parsellerimizin terk durumu ile ilgili yaptığımız başvuruya gelen ve imar planı yürürlüğe girdikten sonra bilgi verileceğini belirten yazısı ekte sunulmuştur.

Göksu Evleri Kooperatifi