Olası Deprem Konulu Toplantı

Değerli Komşularım,

Bildiğiniz gibi 27.09.2019 tarihinde Sayın komşularımızdan Prof.Dr. Bilge Hanım ile son derece yararlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda, olası bir deprem ve sonrasında alınabilecek önlemlerin ana başlıklarını belirledik. Geçtiğimiz hafta yaşanan İstanbul Depremi sonrasında sitemizin zemin durumu, konutların, istinat duvarlarının durumu ve deprem öncesi ve sonrası yapılacaklar hakkında görüşlerini aldık.

Öncelikle Sitemizdeki afet sonrası hazırlıkların var olduğunu ancak yeterli olmadığını gördük. Toplantımızda aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmayan bir dizi çalışmanın yapılması konusunda fikir birliğine vardık.

1. Eksiklerimizin bir an önce tamamlanması için gerekli adımları atarak yeterli ekipman ve malzemenin sitemiz içinde bulundurulmasını sağlayacağız. Sn. Bilge hanım aracılığı ile Kandilli Rasathanesi, Afad ve Akut gibi devlet ve özel kuruluşların profesyonel görüşlerini önümüzdeki bir hafta boyunca yapacağımız toplantılar ile alacağız.

2. Sitemiz içerisinde acil ve genel toplanma alanlarının planlaması ve duyuruları sizlerle paylaşacağız.

3. Deprem sonrası acil yardım malzemelerine kısa sürede ulaşılması için Afet Konteynerlerinin yerleşimini yeniden planlayacağız.

4. Geçmişte planlanan ancak an itibariyle güncelliğini yitiren 35-40 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturacağız. Oluşturulan Gönüllü grubunun eğitimlerinin verilmesi sağlanacak ve dileyen komşularımızın eğitime katılmasını arzu ediyoruz.

5. Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda sizleri bilgilendirecek bir broşür hazırlayarak sizlerle paylaşacağız.

6. Sitemiz genelinde alınan karot örnekleri sonucunda yapı grubu betonarme kalitesi yüksek olmakla birlikte istinat duvarlarının ilmi ve sağlıklı kontrollerinin, Yönetimin teklifine rağmen maliyetin yüksek olması nedeni ile genel kurulda alınan karar sonucu yaptırılmadığını üzüntü ile öğrendik. Bunun için en kısa zamanda gerekli görüşmeleri yaparak sağlıklı çözümlerin üretileceği bir programı uygulamaya alacağız.

7. İstinat duvarlarındaki en büyük tehlike olan ve özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında su birikmesi nedeni ile oluşan basınç artışlarının ölçülmesi için Deplasman Ölçerlerin ilgili bölümlere yerleştirilmesi üzerinde çalışmaları başlatacağız.

8. Son olarak değerli Hocamız 20.10.2019 tarihinde saat 10.30’da Yönetim Binası alt katında Deprem Tehlikesi ve Taşıdığı Riskler konusunda bir konferans verecek. Tüm Komşularımız Davetlidir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Okan Hemşinlioğlu