Tapu için Belediye başvuruları hakkında bilgilendirme

Sayın Üyelerimiz,

Yapı Kayıt belgelerinin alınmasından sonra tapu işlemlerinin 2. aşaması olan bütün parsellerimizin Belediye terk durumlarıyla ilgili yazılı başvurular tamamlanmış olup kayıt numaraları ekte sunulmuştur.

Ek: Tablo