İmar Başvuruları İçin Ölçüm Ve Fotoğraflama Çalışmaları Başlıyor.

İmar barışı başvurusuna esas olacak binaların ölçüm, plan ve fotoğraflama çalışmalarına 18/06/2018 pazartesi günü 918 parselden başlanacaktır. Bütün binalar ölçülüp fotoğraflanacaktır. Güvenlik eşliğinde çalışmayı yürütecek teknik ve plancı Pafika ltd.şti. personeline yardımcı olunmasını rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu