2017/1532 ESAS KALEALTI DURUŞMA TUTANAĞI

Değerli Komşularımız,

Kooperatifimizin Kalealtı’na karşı Beykoz 1.Sulh Hukuk Mahkemesi 2017/1532 Esas sayılı dosyası ile açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasının, 18.07.2019 günü yapılan duruşmasına Avukatımız tarafından  iştirak edilmiştir. 

Davada Önceki Avukatlarımız aracılığı ile ileri sürülmeyen, taraflar arasında 1989 yılında fiili taksim yapıldığı ve bu fiili taksimin kesinleşmiş Mahkeme Kararı ile onandığı ve ortaklığın giderilmesi davasında bu doğrultuda davada ilerlenmesi gerektiği, Mahkemede yeni Avukatımız tarafından açıklanmış ve Beykoz 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 1996/424 esas 1998/619 Karar nolu dosyanın celbi talep edilmiştir. Mahkeme bu beyanı dikkate alarak ve kabul ederek dosyanın celbine karar vermiştir.   

Davalı tarafın Beykoz 1.Asliye Hukuk 2017/634 Esas sayılı dosyanın bekletici mesele talebi reddedilmiştir.  Tapu Müdürlüğü ve Belediyeye teskereler yazılmıştır.Duruşma 19.11.2019 gününe ertelenmiştir.Duruşma zaptı ekte paylaşılmaktadır. 

Saygılarımızla