İmar Başvuruları İçin Ölçüm Ve Fotoğraflama Çalışmaları Başlıyor.

İmar barışı başvurusuna esas olacak binaların ölçüm, plan ve fotoğraflama çalışmalarına 18/06/2018 pazartesi günü 918 parselden başlanacaktır. Bütün binalar ölçülüp fotoğraflanacaktır. Güvenlik eşliğinde çalışmayı yürütecek teknik ve plancı Pafika ltd.şti. personeline yardımcı olunmasını rica ederiz.

 

Yönetim Kurulu

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi

YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU DURUMU

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile ilgili yayınlanan yönetmelik yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanmasıyla ilgili uygulanacak yöntemleri ve özellikle bireysel başvurularda uygulanacak esasları içermektedir. Tüzel kişilerin ne şekilde başvuru yapacağı tebliğde belirtilmediğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile dün yerine gidilerek bir görüşme yapılmıştır. Henüz Kurumdaki yetkililer de tüzel kişilerin ne şekilde başvuru yapacağının belirlenmediğini bu konunun yapılacak toplantılarda görüşülerek, yapı kayıt belgesi formunun önümüzdeki günlerde hazırlanacağını ifade etmişlerdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünden e-devlet müracaat kılavuzu alınmış olup, bu sadece bireysel başvurular içindir. Kooperatifimiz adına kayıtlı olan arsalar üzerindeki binalarımızın başvuruları kesinlikle bireysel olarak değil Kooperatif olarak yapılacaktır. Üyelerimizin bireysel başvuru yapmadan Kooperatifin mümkün olan en kısa sürede yapacağı başvuruyu beklemeleri ve mükerrer bir ödemeye yol açmamaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili Başkanımız Tonguç Bey tarafından daha önce yapılan bilgilendirme açıklaması da tekrar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetmelik üzerinde ön çalışma yaptık ancak pek çok konunun yönetmelikte de açıklığa kavuşturulmamış olduğunu gördük.

Bu kapsamda yarın Çevre ve şehircilik bakanlığı İstanbul bölge Müdürlüğünden bilgi talep edeceğiz, Müracaat formu alarak doldurmaya başlayacağız.

Emlak Vergi değerine ilişkin kazandığımız dava emlak vergisinde yaklaşık %25 indirim sağlamıştır. Ancak yönetmelikten anladığımız kadarı ile emlak beyanındaki inşaat değeri yapı kayıt belgesinde esas alınmayacak emlak beyanından sadece arsa rayici alınıp yapı değeri yönetmelikte verilen tarifeye göre hesaplanacak. Bu da villalar için 2000 TL/m2 apartman daireleri için 1000 TL/m2 şeklindedir Anılan durumda dava sonucu kazanılan indirim bina rayici ile ilgili olacağından buraya yansımaya bilecektir.

 

Gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla,

Kooperatifimizin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.

Kooperatifimizin genel kurulu yapıldı. Yıllık olağan genel kurulumuz 06 mayıs pazar günü yapılmış olup, toplantıya 137 ortak asaleten, 250 ortak da vekâleten katılmıştır. Geçen yıl 2 yıllığına seçilen yönetim kurulumuz görevine devam etmekte olup, toplantı tutanağı, kabul edilen son bütçemiz ve yeni dönem aidat rakamları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2018 Yılı Genel Kurulu için Toplanıyoruz

Sayın Üyemiz;

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/05/2018 Pazar günü saat: 09:30’da, PARK INN RADİSSON OTEL’de, ( önceki yerimiz ) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13/05/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı gündeminin önemine binaen toplantıya bizzat katılmanızı, bu mümkün olmaz ise vekille kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.                                                                                                                                                                             Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Açılış, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, Şehitlerimiz, Gazilerimiz, terör olaylarında hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve vefat etmiş olan Kooperatif üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapılması,
  2. Genel Kurul toplantısını yönetecek 3 kişilik divan heyeti ve üç oy toplama memuru seçimi, tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
  4. 01.2017-31.12.2017 dönemi bilanço, envanter ve gelir-gider hesapları hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
  6. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
  7. İmar ve tapu çalışmaları konusunda son gelişmelerin değerlendirilerek bundan sonra yapılması gereken işlerin görüşülmesi ve izlenecek yolun karara bağlanması,

Daha fazla oku “2018 Yılı Genel Kurulu için Toplanıyoruz”

Emlak vergisi 1. taksit kredi kartı ile ödeme son tarihi 30 Mart 2018

Sayın Üyemiz;

2018 yılı Emlak Vergi tahakkukları Beykoz Belediyesince yapılıp tarafımıza bildirilmiştir.  2 Taksit halinde ödenecek olan bu tutarlarda yıl içinde herhangi bir düzeltme ve değişiklik olmayacağından, yapılacak konut-işyeri durum değişimleri, Belediyece 2019 yılından geçerli olarak uygulanacaktır. 2018 yılı Emlak Vergisi payı I.taksit tutarını en geç 30 MART 2018 tarihine kadar Kredi Kartı (POS) ile kooperatif merkezine veya son ödeme tarihi olan 30 MAYIS 2018 tarihine kadar kooperatifimizin aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Yönetim Kurulu

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ                                                                                                         

T.İŞ BANKASI – ( 1279 )KAVACIK ŞUBESİ   43773-TR 120006400000112790043773

AKBANK- (417) KANLICA ŞUBESİ  28030-TR 190004600417888000028030

DENİZBANK- ( 2410 ) KAVACIK ŞUBESİ  645283-351-TR 540013400000064528300002

GARANTİ- ( 389 ) KAVACIK ŞUBESİ  6297282-TR590006200038900006297282

VAKIFBANK- ( 322 )KAVACIK ŞUBESİ  2015250 -TR 940001500158007285049681

FİNANSBANK- (00936) KAVACIK ŞUBESİ  12962921-TR640011100000000012962921

Yol-Kavşak çalışması açılmadan önceki son durum

Göksu Evleri’nin giriş bölümü için yapılan yeni yol düzenlemesi ekteki krokilerde gösterilmektedir. Yakın zamanda tamamlanması planlanan yolun siteye girişi kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar tamamlandığında sitemizde yeniden paylaşılacaktır.

Daha fazla oku “Yol-Kavşak çalışması açılmadan önceki son durum”